ilmo@ilmo.hr +385 98 288 311

O nama

Već punih 50 godina bavimo se organizacijom turističkih i kongresnih putovanja. Također surađujemo sa školama jezika i ostalim obrazovnim institucijama u Velikoj Britaniji i u drugim zemljama svijeta. Redovito sudjelujemo na seminarima, radionicama kako bi bili informirani o svim novostima u tom sektoru. Držimo se programa škola koje rade niz godina i s kojima niz godina surađujemo. Svoju ponudu smo također upotpunili i sa prevođenjem i lektoriranjem svih vrsta tekstova (od marketinških i web materijala pa do znanstvenih i sveučilišnih radova i poslovne korespodencije).

Naša ponuda uključuje:

  • Tečajeve jezika u inozemstvu (cijeli svijet)
  • Organizacija kongresa, skupova, sipmpozija..
  • F.I.T. putovanja za individualce širom svijeta
  • Prevođenje tekstova (primarno engleski-hrvatski-englseki, ali i na/sa drugih jezika)
  • Lektoriranje
  • Organizacija putovanja, individualnih i grupnih
  • Tailor made programi prema Vašim željama
  • I još mnogo više..

Kontaktirajte nas - KONTAKTI